Home

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve čtvrtek 21.3.2019 od 8,00 – 12,00hod.

Přijďte se podívat na výchovně vzdělávací činnost od 8,00-9,30hod. a nebo si třeba prohlédnout interiéry školky od 9,30 – 12,00hod.

Těšíme se na Vás, děti a kolektiv MŠ

(Zápis do MŠ připravujeme na 6.5.2019)

Novinky

Scan
SRPDŠ – Velikonoční tvořivé dílničky pro děti

SRPDŠ při Mateřské škole Počátky,  pořádá  VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI V SOBOTU 6.DUBNA 2019 od 14,00hod. v SOKOLOVNĚ v Počátkách vstupné: 20,-Kč/dítě (V ceně vstupného je veškerý materiál na výrobu dekorací, které si odnesete domů

18821722 - children reading a book
Spolupráce se ZŠ – příprava předškoláků na školu

ve středu 20.3.2019 se jdou děti z oddělení Koťátek a Hvězdiček v doprovodu paní učitelek podívat na výuku do školy v středu 27.3.2019 se přijdou podívat paní učitelky budoucích prvňáčku na práci předškoláků do školky v pátek  5.4.2019 DEN NARUBY – na závěr celé akce si půjdou budoucí školáci vyzkoušet na 2hodiny školní výuku a děti z […]

ImgW
Návštěva knihovny

Paní učitelky s dětmi z jednotlivých tříd navštíví v rámci dopoledních činností místní knihovnu. Paní knihovnice má pro děti připravený zajímavý program, odpovídající jejich věku. Naším cílem je vzbudit u dětí zájem o čtení a prohlížení knížek. 19.3.2019 Hvězdičky a Koťátka 26.3.2019 Ferdové 2.4.2019 Krtečci a Berušky

Plán akcí na letošní rok

 • postupná adaptace dětí na nové prostředí
 • MÁMO, TÁTO POJĎ SI HRÁT – akce pro rodiče s dětmi v jednotlivých třídách
 • focení dětí – vánoční kolekce
 •  PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE– téma: Zralost a připravenost dětí pro školní docházku
 • plavecký výcvik- 5.třída Koťata
 • návštěva prvňáčků v MŠ- spolupráce s učitelkami ZŠ
 • zahájení spolupráce s klienty Jeřabina-tvořivé odpoledne, seznámení
 • projekt ŘEMESLA- zahradník,zemědělec– sklízení ovoce na zahradě v MŠ, Agrodružstvo
 • plavecký výcvik- 5. třída Koťata, 3. třída Hvězdičky
 • ŠTRŮDLOVÁNÍ – odpoledne s dětmi a rodiči na zahradě MŠ
 • divadelní představení v MŠ- divadlo Úsměv
 • PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE- téma: Jak u dítěte rozvíjet oblasti potřebné pro vstup do ZŠ
 • zahájení spolupráce v DPS- setkání a společné tvoření, téma: podzim
 • návštěva učitelek MŠ v prvních třídách v ZŠ
 • výstava pro rodiče a přátele školy- PODZIM- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA – kuchař, pekař- návštěva v kuchyni, v pekárně (podle věku dětí)
 • plavecký výcvik- 3.třída Hvězdičky
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • USPÁVÁNÍ BROUČKŮ- akce na zahradě MŠ pro rodiče s dětmi
 • spolupráce s klienty Jeřabina- vánoční jarmark (tvoření)
 • výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče
 • PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE- téma: Lateralita a rozvoj grafomotoriky u předšk. dětí
 • projekt ŘEMESLA- rybář- návštěva v sádkách, výlov rybníka
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • divadelní představení v MŠ- divadlo Úsměv
 • MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT- akce pro rodiče s dětmi v jednotl. třídách(tvoření)
 • VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ- akce pro rodiče, DPS, Jeřabinu, LDN
 • výstava pro rodiče a přátele školy- ZIMA- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA- řezbář, návštěva betlému + dílna dřevořezbáře
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • HRY BEZ HRANIC- akce pro rodiče s dětmi ve sportovní hale
 • bruslení pro předškoláky- KOŤATA, HVĚZDIČKY
 • SNĚHOVÁNÍ- podle sněhových podmínek tvoření ze sněhu s rodiči- zahrada
 • DPS- společné tvoření- předškolní děti
 • projekt ŘEMESLA- myslivec- péče o zvířata v zimě, výlet do obory
 • kino- pásmo krátkých pohádek
 • MASOPUSTNÍ PRŮVOD- návštěva v DPS, Jeřabina, LDN
 • karneval v MŠ- akce pro děti
 • přednáška pro rodiče
 • projektový den, tvoříme ze dřeva- spolupráce s rodiči dětí
 • projekt ŘEMESLA- truhlář- návštěva v truhlárně
 • kino- pásmo krátkých pohádek
 • výstava pro rodiče a přátele školy- JARO- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • vynášení Morany- vítání jara
 • projektový den Předčtenářská gramotnost v MŠ
 • návštěva knihovny, výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče
 • projekt ŘEMESLA- sklář, Janštejn (výlet)
 • kino- pásmo krátkých pohádek
 • koncert v ZUŠ- seznámení s hudebními nástroji
 • Hody hody doprovody- malování vajíček- spolupráce s DPS, Jeřabina, LDN
 • účast u zápisu dětí do základní školy, návštěva předškoláků v ZŠ
 • projekt ŘEMESLA- košíkář- téma: Velikonoce
 • divadelní představení- divadlo Úsměv
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- akce pro veřejnost a budoucí děti, které půjdou k zápisu
 • MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT-akce pro rodiče s dětmi v jednotl. třídách-svátek matek
 • návštěva učitelek ze ZŠ v mateřské škole, seznámení s budoucími předškoláky
 • zápis nových dětí do MŠ
 • výstava pro rodiče a přátele školy- LÉTO- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA- výroba sýrů, chov ovcí (výlet)
 • spaní v mateřské škole
 • šerpování předškoláků a loučení s mateřskou školou
 • OLYMPIÁDA- školní akce, sportovní dopoledne na tartanu
 • KONĚ- návštěva stájí- Resort sv. Kateřina(výlet)
 • S batohem do přírody- různé pěší výlety jednotl. tříd
 • projekt ŘEMESLA-kovář

Máte dotaz? Ozvěte se nám!