Home

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO. 🙂

Novinky

Setkání po prázdninách

Po prázdninách se sejdeme v pondělí 2.9.2019 Děti se rozejdou do tříd podle nových seznamů, jsou vyvěšeny na dveřích MŠ Nová provozní doba: 6:15 do 16:30 hod. Těšíme se na vás!!! 🙂  

9
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

Prázdninový provoz MŠ začne v pondělí 22.7.2019. Bude probíhat u Krtečků. Bude pouze  pro přihlášené děti. Během prázdnin budou v MŠ probíhat stavební úpravy, prosím dbejte na svou bezpečnost i bezpečnost svých dětí. Děkujeme za pochopení

ZAVŘENO V MŠ

Školka bude uzavřena od 1.7.2019 do 19.7.2019

Plán akcí na letošní rok

(Akce i data může MŠ podle potřeby měnit.)

 • postupná adaptace dětí na nové prostředí
 • MÁMO, TÁTO POJĎ SI HRÁT – akce pro rodiče s dětmi v jednotlivých třídách
 • focení dětí – vánoční kolekce
 •  PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE– téma: Zralost a připravenost dětí pro školní docházku
 • plavecký výcvik- 5.třída Koťata
 • návštěva prvňáčků v MŠ- spolupráce s učitelkami ZŠ
 • zahájení spolupráce s klienty Jeřabina-tvořivé odpoledne, seznámení
 • projekt ŘEMESLA- zahradník,zemědělec– sklízení ovoce na zahradě v MŠ, Agrodružstvo
 • plavecký výcvik- 5. třída Koťata, 3. třída Hvězdičky
 • ŠTRŮDLOVÁNÍ – odpoledne s dětmi a rodiči na zahradě MŠ
 • divadelní představení v MŠ- divadlo Úsměv
 • PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE- téma: Jak u dítěte rozvíjet oblasti potřebné pro vstup do ZŠ
 • zahájení spolupráce v DPS- setkání a společné tvoření, téma: podzim
 • návštěva učitelek MŠ v prvních třídách v ZŠ
 • výstava pro rodiče a přátele školy- PODZIM- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA – kuchař, pekař- návštěva v kuchyni, v pekárně (podle věku dětí)
 • plavecký výcvik- 3.třída Hvězdičky
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • USPÁVÁNÍ BROUČKŮ- akce na zahradě MŠ pro rodiče s dětmi
 • spolupráce s klienty Jeřabina- vánoční jarmark (tvoření)
 • výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče
 • PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE- téma: Lateralita a rozvoj grafomotoriky u předšk. dětí
 • projekt ŘEMESLA- rybář- návštěva v sádkách, výlov rybníka
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • divadelní představení v MŠ- divadlo Úsměv
 • MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT- akce pro rodiče s dětmi v jednotl. třídách(tvoření)
 • VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ- akce pro rodiče, DPS, Jeřabinu, LDN
 • výstava pro rodiče a přátele školy- ZIMA- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA- řezbář, návštěva betlému + dílna dřevořezbáře
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • HRY BEZ HRANIC- akce pro rodiče s dětmi ve sportovní hale
 • bruslení pro předškoláky- KOŤATA, HVĚZDIČKY
 • SNĚHOVÁNÍ- podle sněhových podmínek tvoření ze sněhu s rodiči- zahrada
 • DPS- společné tvoření- předškolní děti
 • projekt ŘEMESLA- myslivec- péče o zvířata v zimě, výlet do obory
 • kino- pásmo krátkých pohádek
 • MASOPUSTNÍ PRŮVOD- návštěva v DPS, Jeřabina, LDN
 • karneval v MŠ- akce pro děti
 • přednáška pro rodiče
 • projektový den, tvoříme ze dřeva- spolupráce s rodiči dětí
 • projekt ŘEMESLA- truhlář- návštěva v truhlárně
 • návštěva předškoláků v ZŠ- ukázka výuky
 • výstava pro rodiče a přátele školy- JARO- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • vynášení Morany- vítání jara
 • návštěva budoucích učitelek 1. tříd v MŠ 27.3.2019
 • návštěva knihovny- všechny třídy
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ– akce pro veřejnost a budoucí děti, které půjdou k zápisu 21.3.2019
 • Spolupráce a tvoření– Jeřabina- třída Koťátka 25.3.2019
 • kino- pásmo krátkých pohádek 1.4.2019
 • výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče 4.4. 2019
 • DEN NARUBY- budoucí školáci si zkouší výuku v ZŠ 5.4.2019
 • Hody, hody, doprovody– malování vajíček- spolupráce s DPS- Hvězdičky
 • účast u zápisu dětí do základní školy 17.4. 2019
 • projekt ŘEMESLA- Košíkář- téma: Velikonoce,
 •                                  – Truhlář- návštěva truhlárny-během měsíce všechny třídy
 •                                   – Sklář, předškolní děti 8.4.2019
 • Táto pojď si hrát- tvoření ze dřeva na zahradě MŠ 25.4. 2019
 • divadelní představení- divadlo Úsměv 15.5.2019
 • MÁMO, POJĎ SI HRÁT-akce pro maminky v -svátek matek podle plánu v jednotlivých třídách
 • výlet ZOO Horní Pěna (pondělí 13.5.2019 pojedeme celá školka)
 • ZÁPIS nových dětí do MŠ 6.5. 2019
 • výstava pro rodiče a přátele školy- LÉTO- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA- výroba sýrů, chov ovcí (výlet)
 • spaní v mateřské škole 13.6.2019
 • šerpování předškoláků a loučení s mateřskou školou 20.6.2019
 • koncert ZUŠ , seznámení s hudebními nástroji
 • OLYMPIÁDA- školní akce, sportovní dopoledne na tartanu
 • KONĚ- návštěva stájí- Resort sv. Kateřina (výlet)
 • S batohem do přírody- různé pěší výlety jednotl. tříd
 • projekt ŘEMESLA-kovář

Máte dotaz? Ozvěte se nám!