Home

Červnové akce pro předškoláky:

Spaní ve školce 13.6.2019

Šerpování předškoláků 20.6.2019

Novinky

depositphotos_13291604-stock-illustration-bus-and-road
ŠKOLKA JEDE NA VÝLET

V pondělí 13.5.2019 pojedeme celá školka ny výlet. Odjezd: KOŤATA A HVĚZDIČKY v 7:45hod. od M FERDOVÉ,  BERUŠKY A KRTEČCI v 8,00hod. od M Předpokládaný návrat je mezi 14:00 – 15:00hod. Program: Zoo Horní Pěna Letiště Jindřichův Hradec

sdrce2
Mámo, pojď si hrát!

Akce pro maminky ke svátku matek. Setkání budou probíhat v jednotlivých třídách takto: KOŤÁTKA …..v pondělí 6.5.2019 od 15:30hod. FERDOVÉ, BERUŠKY, KRTCI…..v úterý 7.5.2019 od 15:30hod. HVĚZDIČKY …..v úterý 14.5.2019 od 15:30hod.

9
Zápis dětí do MŠ

se uskuteční v pondělí 6.5.2019 v budově MŠ od 10,00-12,00 a od 14,00-16,00hod. Přineste si sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, již vyplněné dokumenty pro MŠ (Dokumenty jsou k vyzvednutí v MŠ v průběhu března a dubna, nebo jsou k dispozici na stránkách „DOKUMENTY KE STAŽENÍ“.)

Plán akcí na letošní rok

(Akce i data může MŠ podle potřeby měnit.)

 • postupná adaptace dětí na nové prostředí
 • MÁMO, TÁTO POJĎ SI HRÁT – akce pro rodiče s dětmi v jednotlivých třídách
 • focení dětí – vánoční kolekce
 •  PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE– téma: Zralost a připravenost dětí pro školní docházku
 • plavecký výcvik- 5.třída Koťata
 • návštěva prvňáčků v MŠ- spolupráce s učitelkami ZŠ
 • zahájení spolupráce s klienty Jeřabina-tvořivé odpoledne, seznámení
 • projekt ŘEMESLA- zahradník,zemědělec– sklízení ovoce na zahradě v MŠ, Agrodružstvo
 • plavecký výcvik- 5. třída Koťata, 3. třída Hvězdičky
 • ŠTRŮDLOVÁNÍ – odpoledne s dětmi a rodiči na zahradě MŠ
 • divadelní představení v MŠ- divadlo Úsměv
 • PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE- téma: Jak u dítěte rozvíjet oblasti potřebné pro vstup do ZŠ
 • zahájení spolupráce v DPS- setkání a společné tvoření, téma: podzim
 • návštěva učitelek MŠ v prvních třídách v ZŠ
 • výstava pro rodiče a přátele školy- PODZIM- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA – kuchař, pekař- návštěva v kuchyni, v pekárně (podle věku dětí)
 • plavecký výcvik- 3.třída Hvězdičky
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • USPÁVÁNÍ BROUČKŮ- akce na zahradě MŠ pro rodiče s dětmi
 • spolupráce s klienty Jeřabina- vánoční jarmark (tvoření)
 • výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče
 • PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE- téma: Lateralita a rozvoj grafomotoriky u předšk. dětí
 • projekt ŘEMESLA- rybář- návštěva v sádkách, výlov rybníka
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • divadelní představení v MŠ- divadlo Úsměv
 • MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT- akce pro rodiče s dětmi v jednotl. třídách(tvoření)
 • VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ- akce pro rodiče, DPS, Jeřabinu, LDN
 • výstava pro rodiče a přátele školy- ZIMA- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA- řezbář, návštěva betlému + dílna dřevořezbáře
 • kino-pásmo krátkých pohádek
 • HRY BEZ HRANIC- akce pro rodiče s dětmi ve sportovní hale
 • bruslení pro předškoláky- KOŤATA, HVĚZDIČKY
 • SNĚHOVÁNÍ- podle sněhových podmínek tvoření ze sněhu s rodiči- zahrada
 • DPS- společné tvoření- předškolní děti
 • projekt ŘEMESLA- myslivec- péče o zvířata v zimě, výlet do obory
 • kino- pásmo krátkých pohádek
 • MASOPUSTNÍ PRŮVOD- návštěva v DPS, Jeřabina, LDN
 • karneval v MŠ- akce pro děti
 • přednáška pro rodiče
 • projektový den, tvoříme ze dřeva- spolupráce s rodiči dětí
 • projekt ŘEMESLA- truhlář- návštěva v truhlárně
 • návštěva předškoláků v ZŠ- ukázka výuky
 • výstava pro rodiče a přátele školy- JARO- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • vynášení Morany- vítání jara
 • návštěva budoucích učitelek 1. tříd v MŠ 27.3.2019
 • návštěva knihovny- všechny třídy
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ– akce pro veřejnost a budoucí děti, které půjdou k zápisu 21.3.2019
 • Spolupráce a tvoření– Jeřabina- třída Koťátka 25.3.2019
 • kino- pásmo krátkých pohádek 1.4.2019
 • výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče 4.4. 2019
 • DEN NARUBY- budoucí školáci si zkouší výuku v ZŠ 5.4.2019
 • Hody, hody, doprovody– malování vajíček- spolupráce s DPS- Hvězdičky
 • účast u zápisu dětí do základní školy 17.4. 2019
 • projekt ŘEMESLA- Košíkář- téma: Velikonoce,
 •                                  – Truhlář- návštěva truhlárny-během měsíce všechny třídy
 •                                   – Sklář, předškolní děti 8.4.2019
 • Táto pojď si hrát- tvoření ze dřeva na zahradě MŠ 25.4. 2019
 • divadelní představení- divadlo Úsměv 15.5.2019
 • MÁMO, POJĎ SI HRÁT-akce pro maminky v -svátek matek podle plánu v jednotlivých třídách
 • výlet ZOO Horní Pěna (pondělí 13.5.2019 pojedeme celá školka)
 • ZÁPIS nových dětí do MŠ 6.5. 2019
 • výstava pro rodiče a přátele školy- LÉTO- SPOJOVACÍ CHODBA V MŠ
 • projekt ŘEMESLA- výroba sýrů, chov ovcí (výlet)
 • spaní v mateřské škole 13.6.2019
 • šerpování předškoláků a loučení s mateřskou školou 20.6.2019
 • koncert ZUŠ , seznámení s hudebními nástroji
 • OLYMPIÁDA- školní akce, sportovní dopoledne na tartanu
 • KONĚ- návštěva stájí- Resort sv. Kateřina (výlet)
 • S batohem do přírody- různé pěší výlety jednotl. tříd
 • projekt ŘEMESLA-kovář

Máte dotaz? Ozvěte se nám!