Koťata

My, děti od Koťátek, patříme k nejstarším dětem v naší sluníčkové školce v Počátkách.

Naši třídu navštěvuje 21 dětí – 10 holek a 11 kluků ve věku od

5 – 6 let. Po celý den se o nás starají: p. uč. Voharčíková a p. uč. Křížová. Připravují nás na vstup na základní školu. Učíme se samostatnosti a zdokonalujeme se v sebeobsluze.

Naše motto je: „Těšíme se do školy!“

S dětmi podnikáme nejrůznější výlety do přírody. Snažíme se tím poukázat na krásy, které jsou kolem nás. Chceme naučit děti ohleduplnosti nejen k ostatním dětem, ale i k přírodě, zvířátkům a dalším. Nezapomínáme však ani na matematickou gramotnost, grafický projev dítěte a rozvoj všech dovedností potřebných pro úspěšný vstup do školy. Rády v dětech objevujeme jejich talent a nadání.

Snažíme se ke každému dítěti přistupovat individuálně a sestavit tak pro něj ideální přípravu, která mu ulehčí vstup na základní školu. Toto vše vede k našemu hlavnímu cíli, k celkovému rozvoji dítěte. Věříme, že se nám to daří a dařit bude i nadále. Rodiče, moc rády s vámi budeme úzce spolupracovat na rozvoji nejen vašeho dítěte, třídy Koťátek, ale celé školky v Počátkách.

Tak ať nám to všem dobře jde! Cíl přece máme společný.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Martina Voharčíková

Bc. Petra Křížová

Mami, tati, pojď si hrát

Návštěva DPS

Dlabání dýní

Plavecký výcvik

Dopoledne v lese

Výlet do Jindřichova Hradce

Předvánoční tvoření s rodiči – MÁMO, TÁTO POJĎ SI HRÁT

Vánoce

Sněhohrátky

Exkurze v Agrodružstvu Počátky

Tělocvična

« 1 z 2 »

Naše město

Airtrack

« 1 z 2 »

Bruslení

Karneval

Jeřabina

Masopust

Knihovna

Brokis a sklárna Janštejn