Pracovníci

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Třídní učitelky HVĚZDIČKY
Eva Ficková – ředitelka
Ivona Kočovská

Třídní učitelky KOŤÁTKA
Martina Voharčíková
Bc.Petra Křížová

Třídní učitelky KRTEČCI
Nikola Kružíková                                                                                                           Iva Třebícká
Mgr.Vendula Hronzová – zástup za dlouhodobou nemoc

Třídní učitelka BERUŠKY
Daniela Jonášová
Mgr.Lucie Langová – asistent pedagoga

Třídní učitelka U FERDY MRAVENCE
Renáta Pospíchalová                                                                                              Bc.Blanka Vyhnálková

Školní asistentka                                                                                                       Mária Chadimová

Účetní                                                                                                                      Romana Zaňáková

Provozní zaměstnanci
Jana Kratochvílová – školnice, uklízečka
Radka Kubů – školnice, uklízečka
Silva Tunková – výdej stravy                                                                                      Miroslav Vichr – údržbář
Marcela Procházková – školnice, uklízečka (zástup za nemoc)