Pracovníci

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Třídní učitelky HVĚZDIČKY
Eva Ficková – ředitelka
Ivona Kočovská

Třídní učitelky KOŤÁTKA
Martina Voharčíková
Bc.Petra Křížová

Třídní učitelky KRTEČCI
Nikola Kružíková
Iva Třebícká

Třídní učitelka BERUŠKY
Daniela Jonášová
Mgr.Lucie Langová – asistent pedagoga

třídní učitelka U FERDY MRAVENCE
Renáta Pospíchalová

Provozní zaměstnanci
Jana Kratochvílová
Radka Kubů
Silva Tunková
Romana Zaňáková účetní