U Ferdy Mravence

Naše motto : „Neotvírejme dětem dveře, pomozme jim najít správný klíč, aby si je mohly otevřít samy.“

Moji třídu navštěvuje 20 dětí, 13 chlapců a 7 dívek ve věku 4 – 5 let. Celým rokem nás bude provázet Ferda Mravenec. Přirozenou cestou a vlastním příkladem bych chtěla děti vést ke vzájemnému respektu, umění naslouchat, empatii a celkovému poznání pomocí vlastních prožitků. Povedu děti k přemýšlení a k radosti z vlastního tvoření a dám jim na vědomí, že chybovat je naprosto přirozené. Společnými silami dokážeme mnohem více, stejně jako mravenečci v mraveništi. Chtěla bych děti naučit, aby měly rády přírodu a vytvořili jsme si vzájemně přátelskou atmosféru. Usnadní to dětem začlenit se do kolektivu a rozvinout jejich sociální schopnosti. Budu se snažit společně s dětmi objevit, že na jejich myšlenkách a chování záleží, a že mají možnost měnit svět kolem sebe.

…..objevuji…….poznávám……rostu….

 

TŘÍDNÍ UČITELKA 

RENÁTA POSPÍCHALOVÁ

Podzim

Jindřichův Hradec

Čertovsky andělský čas

« 1 z 2 »

Adventní čas

Ježíšek ve třídě

Ryby

Tři králové

Ledové království

« 1 z 2 »

Exkurze v Agrodružstvu Počátky.

Tělocvična

Den u truhláře

Eskymáci

Bruslení

Airtrack

Karneval

Knihovna

Čarodějnický rej

Mámo, pojď si hrát! 🙂

Výlet – ZOO Horní Pěna a letiště Jindřichův Hradec