Grafomotorika

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

Lateralita a rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí.

(dvouhodinová přednáška s besedou)

Určeno rodičům dětí z mateřské školy 15.11.2018

 Obsah:

  • Vysvětlení pojmu lateralita (tvarová a funkční asymetrie párových orgánů hybných – ruka, noha, a senzorických – oko, ucho).
  • Vývoj laterality u dítěte od narození do období, kdy vstupuje do školy.
  • Jak přistupovat k dítěti z hlediska rozvoje laterality ruky.
  • Kdy je vhodné poradit se s vyučujícími v mateřské škole, případně se objednat na speciální vyšetření laterality.
  • Rozvoj dětské kresby obecně.
  • Jak vést dítě ke správnému držení tužky a rozvoji kresebných dovedností.
  • Cvičení k uvolňování ruky jako dobrá příprava na budoucí psaní.
  • Důležitost psaní pro vývoj dítěte (a to i přesto, že žijeme v digitální době).

Tato přednáška je pořádána v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0/18_063/0010822 Rozvoj MŠ Počátky.