Screeningové vyšetření zraku dětí

Po konzultaci s pediatry v nejbližším okolí,  se v naší mateřské škole uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery. Vyšetření přístrojem provádějí zdravotničtí pracovníci; naměřené výsledky vyhodnocují oční specialisté – optometrista a oční lékař.

Každé dítě, které vyšetření absolvuje, obdrží potvrzení o vyšetření. Děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře.

Vyšetření zcela záleží na rozhodnutí zákonného zástupce a je zpoplatněno (170,-).

Více informací se dozvíte u třídních učitelek.

Odkaz na webové stránky “Primavizus”