Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023 → zde.

___________________________________________________________

Pojďte se podívat, jak to u nás vypadá…

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 zpravidla do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených ve “Směrnici pro přijímání dětí 2022/2023“.

Tiskopisy jsou připraveny k vyzvednutí v pracovních dnech během měsíce března a dubna v čase od 9:30 do 11:30 v MŠ, jiný čas je možný na základě telefonické dohody. (Zvonek „ředitelna“ případně „výdejna stravy“).

Ve výjimečných případech je možné stažení dokumentů na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení“ Preferujeme však osobní vyzvednutí z důvodů správného vyplnění formulářů. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 561 034 919

Na zápis si s sebou přineste: občanský průkaz, rodný list dítěte, již vyplněné dokumenty pro MŠ.

Při odevzdání dokumentů si zkontrolujte, zda máte vyplněné všechny dokumenty a přiložené všechny přílohy:

  • Žádost o přijetí (oboustranně, vyplněné vyjádření lékaře)
  • Evidenční list dítěte (oboustranně, vyplněné vyjádření lékaře a podpis obou rodičů)
  • Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
  • Dotazníky pro rodiče
  • Potvrzení o svěření do péče (pokud o dítě pečuje jen jeden z rodičů nebo jiná osoba)
  • V případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonného zástupce oprávnění zastupování dítěte

Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ Počátky

Zápis 2022/ 2023 – plakát