My, děti od Koťátek, patříme k nejstarším dětem v naší sluníčkové školce v Počátkách.

Naši třídu navštěvuje 22 dětí ve věku od 4 – 7 let. Po celý den se o nás starají paní učitelky a paní asistentka. Nejstarší z nás se připravují na vstup do základní školy. Učíme se samostatnosti a zdokonalujeme se v sebeobsluze.

Naše motto je:

Spolu si hrajeme, spolu se učíme, spolu se radujeme.“

S dětmi podnikáme nejrůznější výlety do přírody. Snažíme se tím poukázat na krásy, které jsou kolem nás. Chceme naučit děti ohleduplnosti nejen k ostatním dětem, ale i k přírodě, zvířátkům a dalším. Nezapomínáme však ani na matematickou gramotnost, grafický projev dítěte a rozvoj všech dovedností potřebných pro úspěšný vstup do školy. Rády v dětech objevujeme jejich talent a nadání.

Snažíme se ke každému dítěti přistupovat individuálně a sestavit tak pro něj ideální přípravu, která mu ulehčí vstup na základní školu. Toto vše vede k našemu hlavnímu cíli, k celkovému rozvoji dítěte. Věříme, že se nám to daří a dařit bude i nadále.

Rodiče, moc rády s vámi budeme úzce spolupracovat na rozvoji nejen vašeho dítěte, třídy Koťátek, ale celé školky v Počátkách.

Tak ať nám to všem dobře jde! Cíl přece máme společný.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Petra Křížová

Mgr. Vendula Hronzová

ASISTENT PEDAGOGA

Eva Ryšavá

Koťátka – interiéry

Podzim ve třídě i na vycházkách

Podzimní akce

  • U Kováře
  • Na výstavě
  • Začínáme plavat
  • Uspávání Broučků
  • Spolupráce s “Jeřabinou”
  • Učíme se hravě – 1.pomoc

Výlet do Jindřichova Hradce

Plavání

Čert, Mikuláš a Andělé jsou všude

Předvánoční tvoření s rodiči

Sníh, bruslení, Agrodružstvo Počátky a Karneval…..