My, děti od Koťátek, patříme k nejstarším dětem v naší sluníčkové školce v Počátkách.

Naši třídu navštěvuje 18 dětí ve věku od 5 do 7 let. Po celý den se o nás starají paní učitelky Vendula a Blanka. Všichni se připravujeme na vstup do základní školy, učíme se samostatnosti a zdokonalujeme se v sebeobsluze.

Motto:

            “Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život .“ J. A. Komenský

Veškeré naše snažení směruje k tomu, aby v naší školce, byly děti spokojené a šťastné, aby k nám chodily rády a naučily se všechno, co ve svém věku opravdu potřebují znát a umět.

S dětmi podnikáme nejrůznější výlety do přírody. Snažíme se tím poukázat na krásy, které jsou kolem nás. Chceme naučit děti ohleduplnosti nejen k ostatním dětem, ale i k přírodě, zvířátkům a dalším. Nezapomínáme však ani na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, grafický projev dítěte a rozvoj všech dovedností potřebných pro úspěšný vstup do školy. Rády v dětech objevujeme jejich talent a nadání.

Snažíme se ke každému dítěti přistupovat individuálně a sestavit tak pro něj ideální přípravu, která mu ulehčí vstup na základní školu. Toto vše vede k našemu hlavnímu cíli, k celkovému rozvoji dítěte. Věříme, že se nám to daří a dařit bude i nadále.

Rodiče, moc rády s vámi budeme úzce spolupracovat na rozvoji nejen vašeho dítěte, třídy Koťátek, ale také celé školky v Počátkách.

Tak ať nám to všem dobře jde! Cíl přece máme společný.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Blanka Vyhnálková

Mgr. Vendula Hronzová

Interiéry