Naše motto:

“Naši školku hravě zvládnem,

nevadí, když na zem spadnem.

Na nohy zas vyskočíme, 

úsměv k tomu připojíme.”

 

V naší třídě Krtečků máme 20 dětí. Třída je věkově smíšená. Je nám od 2 do 5 let. Máme 10 chlapců a 10 dívek.

Na procházkách pozorujeme přírodu a její proměny, které nás často inspirují k různým výtvarným tvořením. Společně zpíváme, hrajeme si, rozvíjíme komunikaci a vyjadřování. Hravou formou se seznamujeme s reálným světem a užijeme si při tom spoustu legrace.

Zaměřujeme se na to, aby si každé z dětí našlo v kolektivu své místo. Děti vedeme k samostatnosti, učíme je spolupráci a také pomoci mladším kamarádům. Podporujeme jejich aktivitu a iniciativu s ohledem na jejich věk a individuální potřeby.

Moc se těšíme, jak budeme celý rok společně poznávat svět kolem nás!

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Blanka Vyhnálková

Iva Třebícká

Krtečci – interiéry

září

Další fotky na odkazu:

https://mspocatky.rajce.idnes.cz/KRTECCI_-_zari_u_Krtecku/

říjen

listopad

prosinec

leden