Třída Krtečci

Paní učitelky Mirča a Kačka, společně s krtečkem, přivítají v tomto školním roce 17 dětí, z toho 12 holek a 5 kluků, převážně ve věku 3-4 let.

Naše motto je:

„Pojďme děti, budeme si hrát, s krtečkem vše poznávat.“

Poznávat a učit se budeme převážně prostřednictvím prožitků a zážitků, s využitím všech našich smyslů. Co vidím? Slyším? Cítím? Na co si sáhnu? Jak to chutná?

Nebudeme jen sedět u stolečků…Budeme běhat, skotačit a dovádět v přírodě, malovat a tvořit rukama, tančit v rytmu hudby, pracovat s nabytou zkušeností, poznatkem, zážitkem …

První dny, ba i týdny, budou pro mnohé velmi náročné, především citově. Našim cílem je vytvoření bezpečného a kamarádského prostředí, kde si všichni pomáháme, navzájem se respektujeme a nasloucháme si. Stejně důležitá je pro nás i spolupráce a komunikace s rodiči, protože pouze tak můžeme dosáhnout nejlepších podmínek pro rozvoj zdravého, sebevědomého, samostatného a šťastného dítěte :).

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Miroslava Váňová

Kateřina Šustrová

Interiéry