Naše motto:

„I ten nejmenší může vykonat a dokázat velké věci, když ví, že není sám.“

Ve školním roce 2023/2024 se ve třídě u Ferdy Mravence opět setkáme s již 19 známými Ferdíky. Devět kluků a deset holčiček ve věku 4-6 let, kteří už poznali pravidla a zákonitosti mraveniště, učili se spolu komunikovat, táhnout za jeden provaz a utvářet přátelství. I v novém školním roce si chceme společně s dětmi vytvářet takové prostředí, ve kterém budeme ctít a dodržovat společná pravidla tak, aby každý měl možnost najít si své místo, svou důležitost a pocit bezpečí. Místo, kde mohu i riskovat, klást otázky, dělat chyby, učit se důvěřovat, sdílet své pocity a růst. A to bude naším cílem. Již získané dovednosti a vědomosti z let minulých budeme upevňovat, zdokonalovat a rozšiřovat. Některé děti totiž mají před sebou poslední předškolní rok, budou se tedy soustavně připravovat pro vstup do první třídy základního vzdělávání.
Věříme  nadále v dobrou spolupráci s rodinou, bez které se výchovně vzdělávací proces neobejde.

A to vše se pokusíme prožívat co nejvíce v přírodním prostředí, kde to máme nejraději.
Nezbývá tedy, než vyrazit na průzkum!

Nejvíce se naučíme, když si všechno vyzkoušíme.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

  • Ivona Kočovská
  • Valérie Tunková

Interiéry