Naše motto:

„I ten nejmenší může vykonat a dokázat velké věci, když ví, že není sám.“

V letošním školním roce se ve třídě u Ferdy Mravence opět setkáme s již 15 známými Ferdíky a nových 5 přivítáme. Celkem se tedy do našeho „mraveniště“ nastěhuje 20 zvídavých dětí, 9 kluků a 11 holčiček. Většina z dětí už nejsou žádní nováčci. Budou tedy dobrými průvodci dětí příchozích. Vzájemně se jim budeme snažit zpříjemnit a usnadnit adaptaci v kolektivu. Naším cílem bude prohlubovat kontakt s dětmi i rodiči, a dále dobře vzájemně spolupracovat. Prostřednictvím  hříček, říkadel, pohádek a písniček „ se zabydlet “ společně ve školce. Každému pomůžeme najít cestu k navázání kontaktu v dětském kolektivu. Chceme dětem připravit takové prostředí, ve kterém budeme ctít a dodržovat společná pravidla, a každý si zde najde své místo a svou důležitost.  Spolu s Ferdou jim ukážeme, jak příjemné je přijímat pomoc a obdiv druhého, jak zahřeje u srdce pomoci kamarádovi, jak chutná pochvala a jak je příjemné být úspěšný.

Poznají pravidla a zákonitosti mraveniště, naučí se spolu komunikovat, táhnout za jeden provaz a utvářet přátelství.

FERDA MRAVENEC-PRÁCE VŠEHO DRUHU-bude motivací pro všechny naše společné činnosti. Nejvíce se naučíme, když si všechno vyzkoušíme.

Tak pojďme na průzkum!

TŘÍDNÍ UČITELKY

  • Ivona Kočovská
  • Valérie Tunková

UČITELKA

  • Eva Ficková

Interiéry