V letošním školním roce 2023/2024 je v naší třídě zapsáno celkem 17 dětí. 11 děvčat a 9 chlapců. Děti jsou ve věku od 4 – 7 let. Spolu s námi je ve třídě také naše veselá a zvídavá beruška Emilka, která nás bude opět po celý rok doprovázet na dobrodružné a pro většinu dětí už dobře známé cestě. Spolu s Emilkou se budeme seznamovat s životem ve školce a děním kolem nás a také dovednosti a vědomosti z let minulých upevňovat, zdokonalovat a rozšiřovat. Děti, které mají před sebou poslední předškolní rok se budou soustavně připravovat na vstup do první třídy

Naše moto:

 “Pokud se děti cítí v bezpečí, mohou riskovat, klást otázky dělat chyby učit se důvěřovat, sdílet své pocity a růst.”

Zpočátku se zaměříme se na adaptaci po letních prázdninách, ale poté hned naskočíme do získávání nových poznatků, orientujeme se na správný grafomotorický rozvoj, hrubou a jemnou motoriku, oromotoriku, budeme rozvíjet prosociální cítění, to vše s citlivostí a trpělivostí k tempu jednotlivců. Díky tolerantnímu a podnětnému prostředí budeme směřovat ke komplexnímu rozvoji dětí.

Těšíme se na společně strávený čas a dobrodružství, která zažijeme!

TŘÍDNÍ UČITELKY

Eva Ficková

Bc. et BcA. Barbora Senderáková

 

Barbora Buchtová

Hana Plášilová

Interiéry

Interiéry