Naše motto: Beruško, beruško, udělej mi místečko. Chceme se učit, chceme si hrát, pojďme spolu poznávat.

V letošním roce je zapsáno 19 dětí, 11 chlapců a 8 dívek. Děti jsou přibližně stejně staré, okolo 4 let, ale jsou zde i děti tříleté. Ve třídě je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, konkrétně s dětským autismem. Proto se ve třídě nachází i asistentka pedagoga. S přihlédnutím na věk dětí i integrované dítě je vybavení i uspořádání třídy přizpůsobeno.

Třída Berušek pracuje podle školního vzdělávacího programu: ” Slunce v srdci”. Integrovanému dítěti je vypracován individuální vzdělávací plán, který je přizpůsoben jeho potřebám a možnostem. V rámci vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvoj pohybových dovedností, zdokonalování komunikativních dovedností, zpřesňování předmatematických a předčtenářských představ, motoriky ruky (špetkový úchop), pravidelně jsou zařazovány hudební činnosti (aktivní i pasivní).

Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Respektovány jsou jejich individuální potřeby, jejich individuální tempo.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Daniela Jonášová

Nikola Kružíková

ASISTENTKA PEDAGOGA

Bc.Kateřina Zadáková

Berušky – interiéry

Co děláme celý den – září

« 1 z 2 »

Mámo, táto, pojď si hrát!

Knihovna v Jindřichově Hradci

Hasičárna v Jindřichově Hradci

Co děláme celý den říjen

Co děláme celý den listopad

Co děláme celý den prosinec

Co děláme celý den leden