V letošním školním roce 2020/2021 je v naší třídě zapsáno celkem 17 dětí. Děvčat 10  a 7 chlapců. Děti jsou ve věku od 2 – 4 let. Spolu s námi je ve třídě také naše veselá a zvídavá beruška Emilka, která nás bude po celý rok doprovázet na dobrodružné a pro většinu dětí úplně nové cestě. Spolu s Emilkou se budeme seznamovat s životem ve školce a děním kolem nás.

Naše moto:

 “Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.”

Zpočátku se zaměříme se na adaptaci nově příchozích dětí, která vyžaduje velmi citlivý a trpělivý přístup. Prvotně se budeme soustředit na orientaci v novém prostředí, sebeobsluhu a dodržování hygieny. Chtěly bychom vytvářet tolerantní a podnětné prostředí pro komplexní rozvoj dětí.

Respektujeme individuální zvláštnosti každého jedince, jeho tempo a potřeby. Dítě je u nás vždy na prvním místě.

Těšíme se na společně strávený čas a dobrodružství, která zažijeme!

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Sabina Páralová

Bc. Barbora Senderáková

Interiéry