„Já jsem žabka jako ty, jsme ze stejné planety. Všichni jsme tu kamarádi, hrajeme si spolu rádi.“

Třída Žabiček se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách mateřské školy. Nově vybavená třída má tři části – ložnici, jídelnu a velikou hernu.

V letošním roce je zapsáno 21 dětí, 10 chlapců a 11 dívek. Všechny děti jsou předškoláci. Kamarádem naší třídy je žabka Kuňkalka, která společně s paní učitelkou Luckou a Nikčou provází děti každým dnem a poznává s nimi nové věci. Ve třídě je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, proto se ve třídě nachází i asistentka pedagoga. Naším společným cílem je třída spokojených a zvídavých žabiček.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu ,,Slunce v srdci“. Integrovanému dítěti je vypracováván individuální vzdělávací plán, který je přizpůsoben jeho potřebám a možnostem. V rámci vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvoj všech oblastí (např.: pohybových dovedností, zdokonalování komunikativních dovedností, zpřesňování předmatematických a předčtenářských představ, motoriky ruky, pravidelně jsou zařazovány hudební, výtvarné, dramatické činnosti atd.)

K dětem je přistupováno individuálně podle jejich potřeb.

Naše třída spolupracuje s SPC Jihlava, Raná péče Třebíč.

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Kateřina Kočovská

Lucie Novosadová, DiS.

 

Interiéry