„Já jsem žabka, ty jsi žabka,
společně si hrajeme, všichni jsme tu kamarádi
a rádi se smějeme“.

V letošním roce je zapsáno 16 dětí, z toho 5 chlapců a 11 dívek. Většina dětí jsou předškoláci.

Kamarádkou naší třídy je žabka Tonička, která společně s paní učitelkou Kačkou a Luckou provází děti každým dnem a poznává s nimi nové věci. Žabka Tonička ráda cestuje a vlastní cestovatelský deník, do kterého děti společně s rodiči zapisují zážitky z víkendových výletů, přidávají fotografie a každé pondělí o výletu pohovoří.

Našim společným cílem je třída spokojených a zvídavých žabiček, které budou do školky chodit rády a s úsměvem. Děti jsou vedeny k samostatnosti, mají příležitost vyjádřit svůj názor a samostatně se rozhodovat.

Třídou vládne dobrá nálada, radost z učení a touha po poznání. Za důležité považujeme děti rozvíjet ve všech oblastech – pohybové dovednosti, zdokonalování komunikativních a řečových dovedností, zpřesňování předmatematických a předčtenářských představ, motorika ruky, pravidelně jsou zařazovány hudební, výtvarné, dramatické činnosti, logopedické chvilky a mnoho dalších.

K pobytu venku využíváme zahradu MŠ, která má velmi pestré využití nebo chodíme na vycházky do okolní přírody či do města. Často chodíme ven dříve a máme pro děti připraveny venkovní výchovně-vzdělávací aktivity. Snažíme se u dětí budovat kladný vztah k přírodě.

Třída Žabiček se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách mateřské školy. Nově vybavená třída má tři části – ložnici, jídelnu a velikou hernu. Třída je prostorná a slunná, prostory jsou plně dostačující k dětským aktivitám.

K dětem přistupujeme individuálně a dle jejich potřeb.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Kateřina Kočovská

Lucie Novosadová, DiS.

 

Interiéry