Třída Žabiček se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách mateřské školy. Nově vybavená třída má tři části- ložnici, jídelnu a velikou hernu.

V letošním roce je zapsáno 21 dětí, 12 chlapců a 9 dívek. Většinu třídy tvoří předškoláci, ale jsou zde i děti čtyřleté. V třídě je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, konkrétně s dětským autismem, proto se ve třídě nachází i asistentka pedagoga.

Pracuje podle školního vzdělávacího programu ,,Slunce v srdci“. Integrovanému dítěti je vypracováván individuální vzdělávací plán, který je přizpůsoben jeho potřebám a možnostem. V rámci vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvoj všech oblastí (např.: pohybových dovedností, zdokonalování komunikativních dovedností, zpřesňování předmatematických a předčtenářských představ, motoriky ruky, pravidelně jsou zařazovány hudební, výtvarné, dramatické činnosti atd.)

K dětem je přistupováno individuálně podle jejich potřeb.

Naše třída spolupracuje s SPC Jihlava, Raná péče Třebíč.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Kateřina Zadáková

Nikola Kružíková

ASISTENTKA PEDAGOGA

Eva Ryšavá

 

Interiéry