„Já jsem žabka, ty jsi žabka, společně si hrajeme, všichni jsme tu kamarádi a

rádi se smějeme“.

V letošním roce je zapsáno 15 dětí, z toho 5 chlapců a 10 dívek ve věku od tří do pěti let. Kamarádkou naší třídy je žabka Tonička, která společně s paní učitelkou Kačkou a Luckou provází děti každým dnem a poznává s nimi nové věci. Žabka Tonička ráda cestuje a vlastní cestovatelský deník, do kterého děti společně s rodiči zapisují zážitky z víkendových výletů, přidávají fotografie a každé pondělí o výletu pohovoří. Našim společným cílem je třída spokojených a zvídavých žabiček, které budou do školky chodit rády a s úsměvem. Děti jsou vedeny k samostatnosti, mají příležitost vyjádřit svůj názor a samostatně se rozhodovat. Třídou vládne dobrá nálada, radost z učení a touha po poznání. Za důležité považujeme děti rozvíjet ve všech oblastech: pohybové dovednosti, zdokonalování komunikativních a řečových dovedností, motorika ruky, pravidelně jsou zařazovány hudební, výtvarné, dramatické činnosti, logopedické chvilky a mnoho dalších. K pobytu venku využíváme zahradu MŠ, která má velmi pestré využití nebo chodíme na vycházky do okolní přírody či do města. Často chodíme ven dříve a máme pro děti připraveny venkovní výchovně-vzdělávací aktivity. Snažíme se u dětí budovat kladný vztah k přírodě. Třída Žabiček se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách mateřské školy. Nově vybavená třída má tři části: ložnici, jídelnu a velikou hernu. Třída je prostorná a plně dostačující k dětským aktivitám.

K dětem přistupujeme individuálně a dle jejich potřeb.

TŘÍDNÍ UČITELKY

Bc. Kateřina Kočovská

Erika Dvořáková

 

Interiéry