Organizace dne v mateřské školce

Starší děti

6:00 – 8:40 scházení dětí, aktivity podle volby a přání
dítěte, individuální práce s dětmi, skupinové
činnosti, komunikativní kruh, tělovýchovné
chvilky, hygiena, dopolední svačina

8:40 – 9:30 řízené didaktické činnosti, hry a činnosti se
zaměřením na zdravý rozvoj osobnosti dítěte,
pohybové chvilky/podle možností i v přírodě/

9:30 – 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
/pobyt na zahradě, vycházky do přírody,výlety/

11:45 – 12:15 oběd, hygiena,příprava na odpočinek

12:15 – 14:00 odpočinek dle individuálních potřeb/chvilky
s pohádkou,spánek nebo jiné klidové aktivity/
postupné vstávání hygiena a odpolední svačina

14:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti dětí, skupinové
a individuální hry/v příznivém počasí pobyt na
zahradě/postupné rozcházení domů

Mladší děti

6:00 – 8:40 scházení dětí, aktivity podle volby a přání
dítěte, individuální práce s dětmi, skupinové
činnosti, komunikativní kruh, tělovýchovné
chvilky, dopolední svačina

8:40 – 9:20 řízené didaktické činnosti, hry a činnosti se
zaměřením na zdravý rozvoj osobnosti dítěte,
pohybové chvilky

9:20 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
/pobyt na zahradě, vycházky do přírody,výlety/

11:30 – 12:15 oběd, hygiena,příprava na odpočinek

12:15 – 14:15 odpočinek dle individuálních potřeb/chvilky
s pohádkou,spánek nebo jiné klidové aktivity/
postupné vstávání a odpolední svačina

14:15 – 16:30 odpolední zájmové činnosti dětí, skupinové
a individuální hry/v příznivém počasí pobyt na
zahradě/ rozcházení domů