ZAMĚSTNANCI MŠ ve školním roce 2021/2022

Ředitelka: Eva Ficková

Zástupkyně ředitelky: Bc. Sabina Páralová

 

U FERDY MRAVENCE

Třídní učitelky: Eva Ficková, Ivona Kočovská

Učitelka: Mária Chadimová

 

VČELKY

Třídní učitelky: Kateřina Šustrová, Bc. Blanka Vyhnálková

 

ŽABIČKY

Třídní učitelky: Nikola Kružíková, Lucie Novosadová, DiS.

Asistent pedagoga: Eva Ryšavá

 

MOTÝLCI

Třídní učitelky: Mgr. Lucie Langová, Martina Voharčíková

 

BERUŠKY

Třídní učitelky: Bc. Sabina Páralová, Bc. Barbora Senderáková

Učitelka: Valérie Tunková

 

Sociální pedagog: Mgr. Tereza Zahradníková

 

Účetní: Romana Zaňáková

 

Provozní zaměstnanci:

  • výdej stravy: Silva Tunková
  • školnice, uklízečky: Jana Kratochvílová, Radka Kubů
  • údržbář: Miroslav Vichr