ZAMĚSTNANCI MŠ ve školním roce 2022/2023

Ředitelka: Eva Ficková

Zástupkyně ředitelky: Bc. Sabina Páralová

 

U FERDY MRAVENCE

Třídní učitelky: Ivona Kočovská, Valérie Tunková

Učitelka: Eva Ficková

 

VČELKY

Třídní učitelky: Kateřina Šustrová, Bc. Blanka Vyhnálková

 

ŽABIČKY

Třídní učitelky: Bc. Kateřina Kočovská, Lucie Novosadová, DiS.

 

MOTÝLCI

Třídní učitelky: Mgr. Lucie Langová, Martina Voharčíková

 

BERUŠKY

Třídní učitelky: Bc. Sabina Páralová, Bc. Barbora Senderáková

Učitelka: Iva Třebícká/ Eva Ryšavá

 

Sociální pedagog: Mgr. Tereza Zahradníková

 

Účetní: Romana Zaňáková

 

Provozní zaměstnanci:

  • výdej stravy: Silva Tunková
  • školnice, uklízečky: Jana Kratochvílová, Radka Kubů
  • údržbář: Miroslav Vichr