ZAMĚSTNANCI MŠ ve školním roce 2022/2023

Ředitelka: Eva Ficková

Zástupkyně ředitelky: Bc. Sabina Páralová /tč. na MD/

 

U FERDY MRAVENCE

Třídní učitelky: Ivona Kočovská, Valérie Tunková

 

VČELKY

Třídní učitelky: Kateřina Šustrová, Bc. Blanka Vyhnálková /tč. v zastoupení Hana Plášilová/

 

ŽABIČKY

Třídní učitelky: Bc. Kateřina Kočovská, Lucie Novosadová, DiS.

 

MOTÝLCI

Třídní učitelky: Martina Voharčíková,
Mgr. Lucie Langová / tč. v zastoupení Eva Ficková a na úvazek 0,25 uč. Eva
Ryšavá/

 

Asistentka pedagoga: Eva Ryšavá

 

BERUŠKY

Třídní učitelky: Denisa Todtová, Bc. et BcA. Barbora Senderáková

 

Sociální pedagog: Mgr. Tereza Zahradníková

 

Účetní: Romana Zaňáková

 

Provozní zaměstnanci:

  • výdej stravy: Silva Tunková
  • školnice, uklízečky: Jana Kratochvílová, Radka Kubů
  • údržbář: Miroslav Vichr
  • zahradník a technik: Jaroslav Brýna /od 1.1. 2023/
  • správce ICT: Luboš Krejza