Motto: Jsme součástí přírody, naučme se ji respektovat, chránit a hledat si v ní své pevné místo.

Město Počátky je malé městečko na hranicích kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje. Je obklopeno krásnou přírodou. Můžete zde najít lesy, rybníky, louky, aleje se starými stromy a různá útulná zákoutí. To nás přivedlo na myšlenku, jak chceme s dětmi pracovat.

K dosažení našich vzdělávacích cílů připravujeme školní a třídní vzdělávací plán tak, aby se děti všestranně rozvíjely. Využijeme prostornost mateřské školy a především naši velkou školní zahradu. Chceme dětem dopřát dostatek pohybu a pobytu v přírodě. K pohybovým aktivitám budeme využívat sportovní halu a hřiště u základní školy.

Chtěli bychom, aby děti prožívaly každý den v mateřské škole s nadšením. Budeme dětem nabízet činnosti, při kterých mohou vyjádřit svá přání a své prožitky. Výchovně vzdělávací proces chceme realizovat formou prožitkového učení a práce ve skupinách. Děti tak mohou zažít pocit pomoci od ostatních, ale i získat větší sebevědomí při své úspěšnosti.

Budeme se snažit také o to, aby si děti uvědomily, že nejsme všichni stejní. Budeme spolupracovat formou setkávání a společného tvoření s chráněnou dílnou Jeřabina, Domovem s pečovatelskou službou a s Nemocnicí Počátky, s.r.o – Domov se zvláštním režimem.

V projektu Řemesla chceme dětem prakticky ukázat činnost dospělých a dát jim možnost vyzkoušet si práci s nejrůznějšími materiály.

Všechny naše mimoškolní aktivity budeme nabízet nejen dětem ale také jejich rodičům. Budeme se snažit prohloubit naši vzájemnou spolupráci.

Naším cílem je u dětí procvičovat všechny dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do základní školy, a proto je pro nás důležitá úzká spolupráce se základní školou.

Budeme rádi, když bude naše výchovné působení úspěšné.