Pozvánka na Velikonoční tvořivé dílničky 28.3.2020 ve 14:00hodin v Sokolovně v Počátkách.

Pozvánka na vánoční tvořivé dílničky. (Na akci předvedou své vystoupení děti ze třídy Berušek.)

Pozvánka na velikonoční tvořivé dílničky

DOPIS RODIČŮM:

SRPDŠ při Mateřské škole Počátky, z.s.

Komenského sady 556, 394 64 Počátky

IČ: 07483163

 

V Počátkách, 14. listopadu 2018

Vážená maminko, vážený tatínku,

od tohoto školního roku 2018/2019 je změna ve fungování SRPDŠ. SRPDŠ při Mateřské škole Počátky, z.s. (dále jen „SRPDŠ) má nyní za cíl těsnější vazby a spolupráci s mateřskou školou (dále jen „školou“), větší vliv na strukturu výdajů SRPDŠ pro školní aktivity a možnost aktivnějšího zapojení do mimoškolních aktivit.

Členství v SRPDŠ je dobrovolné. Svým podpisem na seznamu přihlášek do SRPDŠ (dále jen „seznam“) ve třídě se zavazujete zaplatit členský příspěvek 300,- Kč/dítě/školní rok, který byl schválen na první členské schůzi. Z těchto peněz budou hrazeny ve škole například dopravy dětí na výlety, mikulášské balíčky, dárky pro předškoláky atd. Struktura výdajů se bude schvalovat na každý školní rok samostatně na shromáždění třídních důvěrníků.

Nově budou fungovat třídní důvěrníci. Každá třída ve škole bude mít dva důvěrníky z řad rodičů dětí, které třídu navštěvují. Ti se budou účastnit pravidelných shromáždění třídních důvěrníků SRPDŠ. Přes tyto důvěrníky můžete řešit případné podněty, stížnosti či dotazy ohledně fungování školy a tříd. Jména a příjmení důvěrníků a kontakty na ně budete mít vyvěšené v šatně jednotlivých tříd.

Svým podpisem na seznamu potvrzujete, že jste se seznámili se stanovami SRPDŠ, které jsou k nahlédnutí, případně zapůjčení u učitelek v jednotlivých třídách.

Tímto také zveme všechny členy na schůzi SRPDŠ konanou ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 16 hodin ve třídě Koťátek, kde budou mimo jiné potvrzeni třídní důvěrníci, rozpočet výdajů SRPDŠ a diskuze k aktuálním informacím a potřebám k fungování školy.

Svým podpisem souhlasíte s tím, aby SRDPŠ zpracovávalo a evidovalo Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefon/email, jméno a příjmení dítěte)a to pouze pro vnitřní potřebu. Souhlasíte se zasíláním informací a prohlašujete, že Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.

Pokud se nebudete chtít stát členem v SRPDŠ nemůžete Vy ani Vaše dítě čerpat výhody s členstvím spojené, zejména příspěvky na školní a mimoškolní aktivity.

Děkuji za Vaši spolupráci a pozornost, v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

Lucie Bulíčková

Předsedkyně

725 055 828

bulickovi.pocatky@seznam.cz

Fotografie z akce (naleznete také ve fotogalerii)

« 1 z 4 »