Vážení rodiče,

vzhledem k situaci okolo COVID-19 se nám nepodařilo uspořádat oblíbené akce jakou jsou dílničky pro děti. Povedlo se ale uspořádat Hry bez hranic a také jsme se podíleli na menších akcích, které se ve spolupráci se školkou podařilo uskutečnit….

Čerpání rozpočtu 2021/2022:

1) Výlety a vstupné 27.356,-

2) Dárky a šerpy pro předškoláky 5.979,-

3) Mikulášská nadílka 2.651,-

4) Den dětí 3.000,-

5) Potřeby na první školní den 0,-

6) Výbava do školy 2.494,-

7) Ostatní výdajové doklady 30,- Kč

K položce č. 6) Výbava do školy – budoucí prvňáčci, kteří nastupují do Základní školy v Počátkách dostanou první školní den na lavici mimo jiné i ubrusy do výtvarné výchovy a kelímek na štětce. Prvňáčci, kteří šli do jiných základních škol dostali výbavu při loučení se školkou.

Některé plánované položky se nevyčerpali celé, zejména kvůli situaci kolem koronaviru.

Návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023:

  1. Výlety – vstupy, doprava 30.000,-
  2. Dárky a šerpy pro předškoláky 8.000,-
  3. Mikulášská nadílka 4.000,-
  4. Den dětí 3.000,-
  5. Potřeby na první školní den 1.000,-
  6. Výbava do školy 2.500,-
  7. Ostatní výdajové položky (poštovné, poplatky, nezařazené výdaje) 1.000,-

Celkem 49.500,-

Navrhovaný příspěvek na školní rok 2022/2023 je 300,-Kč/dítě. Splatný je v říjnu 2022.

Předpokládané příjmy na školní rok 2022/2023 30.000,- Kč.

Na pokrytí výdajů je počítáno s rezervou vzniklou v předchozích letech 19.500,- Kč.

Pokud nám situace dovolí, máme v plánu 26. 11. 2022 uspořádat oblíbené Předvánoční dílničky v Sokolovně.

Na rok 2022 se nám podařilo získat příspěvek od Města Počátky ve výši 7.600,- Kč. Část bude použita na zaplacení pronájmu sportovní haly na Hrách bez hranic a větší část bude použita na nákup materiálu na Předvánoční dílničky.

Třídní důvěrníci budou zvoleni až po rozdělení dětí do jednotlivých tříd.

 

S pozdravem

Lucie Bulíčková

předsedkyně SRPDŠ při Mateřské škole Počátky, z. s.

 

SRPDŠ 2021-2022