Naše motto: Jsme malí, hraví a přelétáme z místa na místo.

Třídu navštěvuje 20 dětí, 10 chlapců a 10 děvčat.

Věk dětí je 3 – 5 let. Naším cílem je pomocí hry rozvíjet pohybové dovednosti a jemnou motoriku ruky. Děti se zdokonalují v komunikativních dovednostech a učí se sebeobsluze.

Ve třídě MOTÝLCI se snažíme o to, aby housenka dospěla v šikovného motýla.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Martina Voharčíková

Mgr. Lucie Langová

Motýlci – interiéry

První chvilky ve školce

Naše první společné akce:

  • 1.pomoc
  • Mámo, táto pojď si hrát!

Podzim

Výlet do Jindřichova Hradce

Advent

Předvánoční tvoření s rodiči

Pohádky nás baví

Ledové království