V letošním školním roce 2021/2022 je v naší třídě zapsáno celkem 21 dětí, 12 dívek a 9 chlapců. Většina našich malých motýlků dolétla do letošní předškolní třídy. Je nám radostí a potěšením, že se můžeme podílet na jejich rozvoji už několik let. Motýlkové děti provázíme každým dnem od jejich nástupu do MŠ, přibližně od 3 let. Obohacující proměnou pro náš zažitý kolektiv jsou nově příchozí děti. Tento školní rok budeme v prvním patře novější budovy, která je tvořena třemi velkými místnostmi s balkonem. Nebude tu chybět ani náš věrný kamarád, plyšový motýlek Karlík. I Karlík bude pomáhat v přípravě dětí do ZŠ. Přiletí se zvídavým úkolem, nápadem, otázkou, hádankou, ale i se zaslouženou pochvalou.

Společně se budeme snažit vytvořit podnětné prostředí pro komplexní rozvoj dětí a celkovou přípravu dětí na vstup do ZŠ.

Naše motto:

„Buď trpělivý, snaživý, zkus to a hlavně, nejsi tu sám.“

TŘÍDNÍ UČITELKY

Martina Voharčíková

Mgr. Lucie Langová

Motýlci – interiéry