Naše motto zní: „S úsměvem si jdeme hrát, společně svět
poznávat“
  

Naši třídu navštěvuje 19 dětí, ve věku 3 až 5 let. Velkým
pomocníkem je náš kamarád, plyšový motýlek Karlík. Karlík přilétá s
nápadem, otázkou, úkolem, ale i jako kamarád, když se někomu
zasteskne.

Prostřednictvím říkadel, pohádek a písniček dětem zpříjemníme
pobyt v MŠ. Pomocí hry budeme rozvíjet pohybové dovednosti,
jemnou motoriku ruky a komunikaci. Díky podnětnému prostředí
budeme směřovat ke komplexnímu rozvoji dětí. Děti budeme vést k
ohleduplnosti k ostatním dětem, lidem, k přírodě, zvířatům a dalším.

Společně s námi je ve třídě MOTÝLKŮ zvídavý kamarádský a
plyšový motýlek Karlík, který dětem pomůže na začátku školního
roku zvyknout si na nové prostředí. Během školního roku bude
takovým pomocníkem a průvodcem naší třídy.

Za minulý rok se nám ve třídě vyklubalo spoustu malých šikovných
motýlků. U dětí volíme individuální přístup.
Snažíme se navodit bezpečnou a přátelskou atmosféru. K tomu
nám pomáhá i nezbytné dodržování pravidel. Děti rozvíjíme hravou
formou v grafickém projevu, ve čtenářských, matematických a
dalších dovednostech. Děti vedeme ke vzájemné ohleduplnosti, k
ohleduplnosti k přírodě a celkovému rozvoji dítěte.

Ve třídě bude působit asistentka pedagoga z důvodu integrace dítěte s SVP.

Naším cílem je mít třídu spokojených, hravých a šikovných motýlků.

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Martina Voharčíková

Eva Ryšavá

Asistentka pedagoga: Michaela Šimánková

Motýlci – interiéry