Naše motto: Dítě je knihou, ze které máme číst, a do které máme psát.   

V letošním školním roce 2022/2023 ve třídě MOTÝLKŮ přivítáme ty nejmenší a hlavně nově příchozí děti do MŠ. Celkem 17 dětí, 10 dívek a 7 chlapců ve věku 2-4 roky. Na začátku školního roku se zaměříme na vhodnou adaptaci dětí v novém prostředí. Prostřednictvím říkadel, pohádek a písniček dětem zpříjemníme pobyt v MŠ. Rády bychom jim ukázaly, že i bez maminky a tatínka to jde s úsměvem. Zaměříme se na dodržování základních hygienických návyků, stolování a sebeobsluhu. Pomocí hry budeme rozvíjet pohybové dovednosti, jemnou motoriku ruky a komunikaci. Díky podnětnému prostředí budeme směřovat ke komplexnímu rozvoji dětí. Děti budeme vést k ohleduplnosti k ostatním dětem, lidem, k přírodě, zvířatům a dalším.

Společně s námi je ve třídě MOTÝLKŮ zvídavý kamarádský a plyšový motýlek Karlík, který dětem pomůže na začátku školního roku zvyknout si na nové prostředí. Během školního roku bude takovým pomocníkem a průvodcem naší třídy.

Ve třídě bude působit asistentka pedagoga z důvodu integrace dítěte

TŘÍDNÍ UČITELKY

Martina Voharčíková

Mgr. Lucie Langová

Asistentka pedagoga: Eva Ryšavá

Motýlci – interiéry