Třídu Včeliček navštěvuje v tomto školním roce 20 dětí ve věkové skupině 5-7 let.

Stejně jako pilné včeličky poznáváme svět kolem nás, všímáme si změn v přírodě a využíváme její dary k rozvíjení fantazie a k všemožnému tvoření. Uvědomujeme si, jak je příroda kolem nás jedinečná, a proto je třeba ji chránit.

Ve třídě budeme společně pečovat o několik zvířátek, budeme se učit zodpovědnosti, ohleduplnosti a respektu k přírodě i k ostatním lidem, budeme se snažit pochopit, že každý tvor má na světě své místo a že svět není jen černý nebo bílý, ale krásně barevný 😊

Velmi důležitá je pro nás spolupráce a komunikace s rodiči, protože pouze tak můžeme společně dosáhnout nejlepších podmínek pro rozvoj zdravého, sebevědomého, samostatného a šťastného dítěte.

 

Motto:

„Neotevíráme dětem dveře, pomáháme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy.“

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Kateřina Šustrová

Simona Sejrková

Interiéry