Uspávání broučků 12.11

Jako každým rokem i letos s dětmi zavřeme zahrádku na zimu. Děti si mohou s rodiči vyrobit lampióny . Sejdeme se v parku u autobusového nádraží pod bukem v 16:30, odkud půjdeme lampiónovým průvodem na zahradu v MŠ, kde bude rituál uspávání broučků, které si děti vyrobily se svými učitelkami v mateřské škole.

Těšíme se na vaši účast.

Tato přednáška je pořádána v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0/18_063/0010822 Rozvoj MŠ Počátky.