Projektový den

22906040
Projektový den

26. září 2022 se v rámci dopolední činnosti s dětmi uskuteční projektový den na téma polytechnika. Předškolní děti absolvují program „Stavitelem města“ poznávání města nebo obce, ve které žijeme stavby ve městě a jejich využití děti v roli kartografa rozeznávání mapových značek potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě jak zorientovat mapu, jak určit sever […]

23093422
Výlety do Jindřichova Hradce

Vždy v pátek, během plavání předškoláků, budou jednotlivé třídy jezdit na výlety do Jindřichova Hradce. Odjezd autobusu v 7:15hod. od školky (děti přiveďte nejpozději do 7:00 hod do MŠ) Odjezd: 9.9. Ferdové 16.9. Včelky 23.9. Berušky a Žabky, které nejezdí na plavání 30.9. Ferdové 7.10. Berušky a Žabky, které nejezdí na plavání 14.10. Včelky a Žabky, […]

Bez názvu
Plavání předškoláků – bazén Jindřichův Hradec

V průběhu září až listopadu budou předškolní děti z MŠ navštěvovat plaveckou školu v Jindřichově Hradci. Berušky a část Žabek (třídní učitelky sdělí, která část) budou výuku začínat. Děti každý pátek absolvují společně s lektory dvouhodinovou lekci (810 – 945), paní učitelky budou přítomny a nápomocny. 1. lekce 9.9.2022 2. lekce 16.9.2022 3. lekce 23.9.2022 4. lekce 30.9.2022 […]