Projektový den

26. září 2022 se v rámci dopolední činnosti s dětmi uskuteční projektový den na téma polytechnika.

Předškolní děti absolvují program „Stavitelem města“

  • poznávání města nebo obce, ve které žijeme
  • stavby ve městě a jejich využití
  • děti v roli kartografa
  • rozeznávání mapových značek
  • potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě
  • jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě
  • tvorba vlastních map a zakreslování do nich

Závěrem Společná reflexe pedagoga a odborníka z Malé technické univerzity – zhodnocení projektového dne s ohledem na použité metody a vlivu aktivit na děti.

 

Mladší děti si užijí podobný program pouze s úpravou s ohledem na jejich věk. Po celé školce bude rozmístěno několik stanovišť, které každá třída obejde a splní úkoly, které budou připraveny (stavba z velkých kostek ve skupinách/ individuální činnosti/ výroba aut a jiných vozidel…).