Výběrové řízení na pracovní pozici asistent pedagoga

Výběrové řízení na pracovní pozici asistent pedagoga

Oprávněná osoba: Eva Ficková, ředitelka školy
Kontakt: 561 034 919, ms@pocatky.cz
Kvalifikační kritéria
Kvalifikační předpoklady podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, (praxe vítána).
Pracovní náplň
 Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele zaměřená
na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte.
 Poskytování podpory dětem se SVP, individuální pomoc při začleňování se a přizpůsobení se
prostředí mateřské školy.
 Podpora smyslového vnímání dítěte, pozornosti, koordinace, myšlenkových operací, záměrné
procvičování společenského chování.
Požadavky
Spolehlivost, odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat, samostatnost.
Morální a právní bezúhonnost.
Uživatelská znalost práce na PC – programy Word, Excel, …
Typ pracovní smlouvy
Smlouva na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce nejpozději však po dobu trvání podpůrných opatření pro dítě.
Platové ohodnocení
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
(příloha č. 5) podle délky započitatelné praxe – 8. platová třída.
Podání nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, elektronickou poštou na adresu zadavatele: ms@pocatky.cz, poštou, osobně v ředitelně školy.
Lhůta pro podání nabídek končí 31.05. 2024 ve 12.00 hodin. Rozhoduje datum dodání, ne podání k poštovní přepravě!
Nabídka musí obsahovat:
Kopii osvědčení dokládající splnění kvalifikačních předpokladů.
Kontaktní údaje.
Strukturovaný životopis.
Nástup od 1. 9. 2024.
Harmonogram výběru uchazeče
1. kolo 03.06. 2024 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí).
2. kolo 04.06. 2024 – O postupu do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni 03.06. 2024 telefonicky, formou
pozvánky k osobnímu pohovoru.
V Počátkách dne 7. května Eva Ficková, ředitelka školy