Výlety do Jindřichova Hradce

Vždy v pátek, během plavání předškoláků, budou jednotlivé třídy jezdit na výlety do Jindřichova Hradce.

Odjezd autobusu v 7:15hod. od školky (děti přiveďte nejpozději do 7:00 hod do MŠ)

Odjezd:

  • 9.9. Ferdové
  • 16.9. Včelky
  • 23.9. Berušky a Žabky, které nejezdí na plavání
  • 30.9. Ferdové
  • 7.10. Berušky a Žabky, které nejezdí na plavání
  • 14.10. Včelky a Žabky, které nejezdí na plavání
  • 21.10. Motýlci
  • 4.11. Ferdové
  • 11.11. Berušky
  • 18.11. Motýlci

Bližší informace na nástěnkách tříd a u třídních učitelek.