Zralost a připravenost dítěte pro školní docházku

(Určeno rodičům všech věkových kategorií)

  • 22.10.2019 v 16:00hod.

  • u Koťat
  • dvouhodinová přednáška s besedou

Lektor:

PhDr. Hana Plucarová

– psycholožka

– 37 let praxe ve školském poradenství (pedagogicko-psychologická poradna)

Obsah:

  • Vstup dítěte do školy jako důležitý mezník v jeho vývoji a vzdělávání (zrání x učení, školní
  • Oblasti důležité pro posuzování školní připravenosti dítěte (tělesný vývoj a zdravotní stav, úroveň vyspělosti poznávacích funkcí, úroveň práceschopnosti, úroveň zralosti osobnosti – emočně-sociání)
  • Kritéria školní zralosti a připravenosti
  • Signály ukazující na případnou nezralost, či nepřipravenost dítěte pro vstup do školy.
  • Zápis do školy (jeho role v procesu zaškolování dítěte)
  • Posuzování školní připravenosti ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC) – kdy je vhodné dítě k vyšetření objednat, jak toto posuzování probíhá, co mohou rodiče od této služby čekat……
  • Možné důsledky nedostatečné školní připravenosti na další vzdělávání dítěte.

Tato přednáška je pořádána v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0/18_063/0010822 Rozvoj MŠ Počátky.