Vystoupení na VÁNOČNÍCH TVOŘIVÝCH DÍLNIČKÁCH PRO DĚTI (SRPDŠ)

Na akci „Vánoční tvořivé dílničky pro děti“, kterou si pro vás připravily členky SRPDŠ na sobotu 16.11.2019 od 14:hod. v Sokolovně v Počátkách vystoupí děti ze třídy Berušek. 🙂

Děti si zde mohou vyrobit  několik druhů dekorací, které si odnesou domů.

Vstupné dobrovolné.