Informace o aktuálním stavu MŠ k datu 3.5.2020

Naše MŠ uzavřena není! Přijali jsme však některá opatření.

Na zasedání městské rady ze dne 31.3.2020 rada rozhodla neuzavírat místní mateřskou školu. Ředitelka se řídí rozhodnutím rady a zachová MŠ v provozu. Je na pečlivém uvážení rodičů a zákonných zástupců, zda bude jejich dítě navštěvovat MŠ.

Děti s povinnou předškolní docházkou budou z důvodu uzavření ZŠ omluveni. 

Prosím, pokud Vaše dítě nenavštěvuje MŠ, nezapomeňte mu odhlásit obědy.

Provoz školní jídelny není omezen.

Všechny aktivity mateřské školy jsou po dobu nouzového stavu zrušeny!

Pokud potřebujete dát dítě do MŠ, prosíme nahlašte nám tuto informaci předem a seznamte se s organizačními opatřeními provozu MŠ za stavu nouze ČR (viz. níže)

Organizační opatření provozu mateřské školy za stavu nouze ČR

 • Děti jsou rodiči předávány před mateřskou školou učitelce, kterou určí ředitelka  pro tuto činnost
 • Dospělí nemají přístup do MŠ, aby byl zamezen výskyt většího počtu osob v malém prostoru šaten
 • Učitelka pověřená pro předávání dětí vede denně rozhovor s rodiči o zdravotním stavu dětí a o tom, zda rodina nepřišla do styku s nakaženými lidmi Covid -19
 • Denně rodiče při nástupu dítěte do MŠ podepíší čestné prohlášení o těchto skutečnostech. 
 • Při prvním příchdou do MŠ rodiče vyplní formulář MŠMT čestné_prohlášení
 • Děti si při příchodu desinfikují ruce desinfekčním prostředkem
 • Učitelka, která děti přijímá, pomůže dětem s převlékáním a předá je své kolegyni do třídy.
 • Dle aktuálního nařízení děti nemusí nosit v areálu MŠ roušky
 • Do školky jsou přijímány pouze zdravé děti
 • Při pomoci na toaletě má učitelka vždy ochranné rukavice
 • Učitelka volí vhodný přístup k dětem při vysvětlování situace nouzového stavu

 

Do mateřské školy je zákaz vstupu cizích osob, výjimkou jsou stavebníci, kteří v této době rekonstruují MŠ a jiní opraváři, kteří zajišťují tyto práce v MŠ. Všechny tyto osoby jsou podrobeny také všem hygienickým opatřením jako zaměstnanci.