Informace- karanténa MŠ

Karanténa MŠ Počátky

Z důvodu onemocnění Covid-19 vstupují zaměstnanci a děti z MŠ Počátky od 23.10.2020 do
karantény do 30.10.2020.
V karanténě jsou pouze děti (ne rodiče ani ostatní členové domácnosti) a zaměstnanci, kteří
navštěvovali mateřskou školu některý den v rozmezí od 12.10.2020 do 22.10.2020.

  • Po dobu karantény by se nemělo vaše dítě setkávat s žádnými jinými příbuznými a cizími
    osobami a mělo by být pouze v domácím prostředí.
  • Pokud by se během karantény u dítěte objevily jakékoliv příznaky onemocnění Covid-19
    (průjem, teplota, dýchací obtíže, únava,…) kontaktujte pediatra a objednejte dítě na testy
  • Pokud se během karantény u dítěte neobjeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, na testy
    dítě nemusí.
  • Informace z KHS: Je nutné telefonicky oslovit praktické lékaře (i dětí) pro vystavení karantény.

Mateřská škola je do 30.10.2020 uzavřena. V provozu bude opět od 2.11.2020.

Ošetřovné:

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020 nebo uzavření MŠ
z důvodu rozhodnutí nebo doporučení KHS, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné
z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje
podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude projednávat Senát.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude
legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový
formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že
by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého
zaměstnavatele.

„Zatím nevyplňujte žádný formulář, nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní
stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.“

Ošetřovné pro rodiče dětí z MŠ Počátky bude vystaveno pouze na dobu, kdy je uzavřena mateřská
škola, tedy od 23.10. do 30.10.2020. Není potřeba kontaktovat pediatra, pokud jste tak již učinili,
není to chyba.

Další informace o ošetřovném naleznete na webu:
https://www.mpsv.cz/osetrovne