POKYNY- OCHRANA ZDRAVÍ

Vzhledem k tomu, že v našem okrese je mnoho lidí pozitivních na onemocnění Covid -19, žádáme vás o přísné dodržování těchto pravidel, pokud vaše děti navštěvují MŠ.

  • V areálu MŠ se zdržovat s dětmi při příchodu a odchodu dětí jen nejnutnější dobu
  • V šatně pouze dva rodiče a dvě děti!!!
  • Na chodbě rozestupy nejméně 2m
  • Mezi 7:45- 8:00 vás chodí do MŠ velké množství, snažte se využít jinou dobu do 7:45 pro příchod do MŠ, aby vás nebylo zvláště u malých šaten mnoho
  • Nevstupovat s dětmi do třídy
  • Vstupujte do školky příslušným vchodem k vaší třídě, pokud máte sourozence ve 2 třídách, neprocházejte vnitřními prostory určenými jen pro personál mateřské školy, pokud se pohybujete i v těchto prostorách, musela by v případě nákazy opět celá školka do karantény, snažíme se o to, aby byl vždy někdo, kdo se postará o vaše děti a o chod školky. Proto tyto prostory chráníme před vstupem dalších osob do MŠ.
  • Pokud je kdokoli z rodinných příslušníků pozitivní na onemocnění Covid-19, nebo máte příznaky a čekáte na testy, NEVOĎTE DĚTI DO MŠ A TUTO SKUTEČNOST JSTE POVINNI HLÁSIT VEDENÍ MŠ NEBO TŘÍDNÍM UČITELKÁM!
  • Dále dodržovat desinfekci rukou při příchodu do MŠ, děti pečlivě mýt ruce