Zápis do MŠ

Zápis do MŠ bude pravděpodobně probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

MŠ se bude řítit aktuálními pokyny v souvislosti s onemocněním COVID-19. Sledujte tedy webové stránky MŠ.

Pojďte se podívat, jak to u nás vypadá…

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 zpravidla do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených ve SMĚRNICI PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MŠ Počátky se uskuteční od 3.5. do 6. 5. 2021.

Pouze ve výjimečných případech (karanténa, nemoc, uzavření MŠ,…) budou přijímány přihlášky nejpozději do 16. 5. a to po telefonické dohodě s ředitelkou školy. (telefon: 561 034 919, 737 745 877)

Tiskopisy jsou připraveny k vyzvednutí v pracovních dnech od 6.4. 2021 v čase od 9:30 do 11:30 v MŠ, jiný čas je možný na základě telefonické dohody. (Zvonek „ředitelna“ případně „výdejna stravy“). Ve výjimečných případech je možné stažení dokumentů na webových stránkách v sekci Dokumenty ke staženíPreferujeme však osobní vyzvednutí z důvodů správného vyplnění formulářů.

Vyplněné dokumenty a tiskopisy k zápisu můžete zaslat:

 1. Datovou schránkou (číslo datové schránky: 5f3kw4f)
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NESTAČÍ OBYČEJNÝ EMAIL!!!)
 3. Poštou na adresu školy (datum podání na poštu musí být v termínu od 3. do 6.5.2021)
 4. Osobní doručení v pracovních dnech v době zápisu do mateřské školy (od 3.5. do 6. 5. 2021 v době 9:30-11:30 hodin).

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 561 034 919

Při odevzdání dokumentů si zkontrolujte, zda máte vyplněné všechny dokumenty a přiložené všechny přílohy:

 • Žádost o přijetí (oboustranně, vyplněné vyjádření lékaře)
 • Evidenční list dítěte (oboustranně, vyplněné vyjádření lékaře a podpis obou rodičů)
 • Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
 • Dotazníky pro rodiče
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Potvrzení o svěření do péče (pokud o dítě pečuje jen jeden z rodičů nebo jiná osoba)
 • V případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonného zástupce oprávnění zastupování dítěte

Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ Počátky