Zpívání pod okny

Ve středu 15.12.2021 dopoledne proběhne zpívání koled pod okny Domu s pečovatelskou službou (pro naše starší spoluobčany jsme s dětmi vyrobily dárky a náměty k tvoření).  Zpívat budou všechny děti z MŠ.

V pondělí 20.12.2021 dopoledne proběhne zpívání pod okny Chráněné dílny Jeřabina. Děti z MŠ se rozdělí do dvou skupin.