Návštěva truhláře

Během měsíce února by měly jednotlivé třídy v rámci školního projektu „Řemesla“ navštívit truhláře a seznámit se nejen s nářadím, které truhlář ke své práci potřebuje a s výsledky jeho práce, ale také s procesem tvorby finálního produktu a mnohým dalším.

Konkrétního truhláře a termín si sjedná každá třída individuálně. Více informací se dozvíte od třídních učitelek.