Setkání SRPDŠ 6.12.2018

  • Se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 16 hodin ve třídě Koťátek
  • Od tohoto školního roku 2018/2019 je změna ve fungování SRPDŠ. SRPDŠ při Mateřské škole Počátky, z.s. (dále jen „SRPDŠ) má nyní za cíl těsnější vazby a spolupráci s mateřskou školou (dále jen „školou“), větší vliv na strukturu výdajů SRPDŠ pro školní aktivity a možnost aktivnějšího zapojení do mimoškolních aktivit. Na setkání budou mimo jiné potvrzeni třídní důvěrníci, rozpočet výdajů SRPDŠ a diskuze k aktuálním informacím a potřebám k fungování školy. Podrobnější informace v jednotlivých třídách.