Přestavba školky

Upozornění pro rodiče.

Od 27.2.2020 bude zahájena přestavba školky. Prosíme, dbejte na svou bezpečnost i bezpečnost Vašich dětí a nevstupujte do blízkosti staveniště.

Informace o provozu školky během stavebních prací byly podány na schůzce rodičů ze dne: 25.2.2020.

Pro bližší informace kontaktujte třídní učitelky. Děkujeme za pochopení.

kolektiv MŠ