Informace k vývoji šíření Coronaviru k datu 11.3.2020

Naše MŠ uzavřena není! Přijali jsme však některá opatření.

Rada města rozhodla, že školka je zatím provozu pouze pro zdravé děti, jejichž rodiče potřebují být nutně v zaměstnání.

Děti s povinnou předškolní docházkou budou z důvodu uzavření ZŠ omluveni.

Provoz školní jídelny není omezen.

Všechny aktivity mateřské školy jsou po dobu omezeného provozu zrušeny!

 

Nejnovější informace k vývoji šíření Coronaviru k datu 11. 3. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Vám v souvislosti s nákazou COVID -19 v České republice předkládáme tyto informace:

  • Od úterý 10. března 2020 od 18:00 budou zakázány všechny kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků.
  • Od středy 11. března 2020 bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – doporučujeme přerušit výuku i na ZUŠ a DDM.

Mateřské školy uzavřeny nejsou. Přesto pan ministr doporučil zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřských škol.

Budeme se řídit pokyny ministerstev a dalších institucí, vyhodnocovat situaci dle dění v celé ČR a v souvislosti s tím Vás budeme informovat o všech změnách, které v rámci organizace a provozu naší MŠ nastanou.

O plánovaných akcích a jejich změnách vás budeme informovat. Aktivity předškoláků ve spolupráci se ZŠ se po dobu uzavření ZŠ odkládají.

 

Infekce COVID-19 – CORONAVIRUS v ČR – VŠEOBECNÉ INFORMACE (9. 3. 2020)

Naše škola se řídí nařízeními nadřízených úřadů a hygienické stanice v Jihlavě. Aktuální informace můžete sledovat na úřední desce Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. V současné době nejsou mateřským školám nařízena žádná speciální opatření.

Nyní se tak jedná spíše o prevenci. V rámci úklidu jsme během jarních prázdnin vydesinfikovali většinu prostor a zařadili častější ošetřování povrchů, klik, vypínačů, apod. ekologickými desinfekčními prostředky. Děti jsou neustále vedeny k hygieně rukou a je kontrolováno její správné provedení.

Žádáme všechny rodiče, aby do školy nedávali děti s příznaky nachlazení či chřipky (rýma, kašel, apod.), aby se ostatní děti v kolektivu zbytečně imunitně nevyčerpávaly a nezatěžovaly.

Aktualizované algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19

 

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy