Zápis do MŠ

Výsledky zápisu zde

Zápis do MŠ bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců z důvodu mimořádného opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 zpravidla do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií stanovených ve SMĚRNICI PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do MŠ Počátky se uskuteční od 4.5. do 13. 5. 2020.

Tiskopisy jsou k vyzvednutí v pracovních dnech od 6:15 do 16:00 v boxu před vchodem do MŠ, případně ke stažení na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu můžete zaslat:

 1. Datovou schránkou (číslo datové schránky: 5f3kw4f)
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NESTAČÍ OBYČEJNÝ EMAIL!!!)
 3. Poštou na adresu školy
 4. V krajním případě doručit v pracovních dnech v době zápisu (od 4.5. do 13. 5. 2020) do mateřské školy

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V přílohách stačí doložit kopii očkovacího průkazu, čestné prohlášení o řádném očkování a nezapomeňte na kopii rodného listu dítěte.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě dotazů jsme pro Vás založili speciální emailovou adresu: zapis.mspocatky@seznam.cz

Můžete také volat na telefonní číslo: 775 266 396 nebo 561 034 919

Při odevzdání dokumentů si zkontrolujte, zda máte vyplněné všechny dokumenty a přiložené všechny přílohy:

 • Žádost o přijetí (vyjádření lékaře nemusí být vyplněné)
 • Evidenční list dítěte (vyjádření lékaře nemusí být vyplněné, důležitý je podpis obou rodičů)
 • Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu
 • Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
 • Dotazníky
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Potvrzení o svěření do péče (pokud o dítě pečuje jen jeden z rodičů nebo jiná osoba)
 • V případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonného zástupce oprávnění zastupování dítěte