Třídní schůzky na školní rok 2020/2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

se uskuteční ve čtvrtek 18.6.2020 od 15:30 hodin na zahradě MŠ.

(V případě nepříznivého počasí v MŠ)

 

Prosíme všechny o dodržování hygienických pravidel (mít rouškou zakryta ústa i nos, dodržování rozestupů,…), díky kterým se třídní schůzky mohou uskutečnit.

Těší se na Vás kolektiv MŠ