Sociální pedagog

S novým rokem přicházíme s novinkou v našem provozu. Od ledna pracuje v našem kolektivu sociální pedagog, který bude plnit funkci psychologické podpory ve výchovně – vzdělávacím procesu. Dále bude pracovat se skupinami dětí, vést individuální práci s dětmi, které potřebují v jakémkoliv ohledu větší podporu. Je to odborník, který bude k dispozici pedagogům i rodičům. Svými radami se bude snažit pomoci vyřešit obtíže, se kterými se některé děti potýkají. Odborně bude vést pedagogy, aby dále zkvalitňovali svou práci. Rodiče se budou moci poradit a dotazovat na vše, co je bude z tohoto hlediska zajímat. Máme radost, že se nám podařilo na tuto pozici najít kvalitního a fundovaného pracovníka.

                                                         Za MŠ Počátky Mgr. Lucie Langová