Přednáška pro rodiče – Zdravé sourozenecké vztahy v dětství

Vzhledem k epidemiologické situaci neproběhne ve školce přednáška pro rodiče.

Doporučujeme online přednášku s rodinným terapeutem a speciálním pedagogem Jiřím Haldou, která proběhne online a je zadarmo.

17. 2. 2022 Zdravé sourozenecké vztahy v dětství, ke kterým patří i „nesmiřitelné“ sourozenecké spory

Začátek Rodináře je od 17:00 hod.

Odkaz pro připojení naleznete zde: RODINÁŘE Kraje Vysočina | Aktuality | Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)