Zápis do MŠ pro Ukrajinu/ Зарахування до дитячого садка

Mimořádný zápis do MŠ Počátky se uskuteční 2. 6. 2022 od 7:00 do 16:00 

Pojďte se podívat, jak to u nás vypadá →  https://www.youtube.com/watch?v=EVnP4NCQOlUj

Zápis je určený pro děti s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Pokud je Vaše dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné (nevztahuje se na něj povinnost očkování). Ostatní (mladší děti) musí mít potvrzené očkování od lékaře.

Kritéria pro přijímání dětí s OMJ 2022-2023

Tiskopisy jsou připraveny k vyzvednutí v pracovních dnech během měsíce května v MŠ. (Zvonek „ředitelna“ případně „výdejna stravy“).

Ve výjimečných případech je možné stažení dokumentu Žádost o přijetí do mateřské školy.  Preferujeme však osobní vyzvednutí z důvodů správného vyplnění formulářů. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 561 034 919

Na zápis si s sebou přineste:

  • doklad totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně),
  • rodný list dítěte,
  • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti,
  • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci,
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Plakát k zápisu zde.