Dotazníky

Ve třídách probíhá dotazníkové šetření. Prosíme rodinu o spolupráci při vyplňování. Děkujeme za Váš čas. 🙂

Dotazníky můžete vyplnit v papírové podobě a odevzdat do krabice u vchodových dveří, případně můžete dotazník vyplnit v elektronické podobě

do 30. 9. 2022.

Elektronický dotazník k vyplnění zde.