Výchovný poradce

S novým rokem přicházíme s novinkou v našem provozu. Od ledna se setkáte v našem kolektivu s novou funkcí a tím je výchovný poradce, který bude plnit funkci podpory ve výchovně – vzdělávacím procesu.

Výchovná poradkyně: Bc. et BcA. Barbora Senderáková

konzultační hodiny: dle předchozí domluvy (kromě pátků)

kontakt: senderakova.barbora@gmail.com / tel. 607 026 920

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou.

Poskytuje dětem, zákonným zástupcům a učitelkám informace:

  • o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
  • v otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti dětí v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
  • v otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově, a vzdělávání dětí,
  • metodicky usměrňuje informační činnost učitelů,
  • zabezpečuje na mateřské škole konzultační službu pro děti, zákonné zástupce a učitele.

Výchovný poradce Váš problém posoudí a v případě potřeby zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci. Nebo poskytne kontakty na další pracoviště, které se zabývají danou problematikou.

V případě zájmu doporučí vhodnou literaturu vztahující se k danému problému nebo situaci, možnosti sebevzdělávání, rodináře a další..