Vážení rodiče,
ve školním roce 2022/2023 se nám ve spolupráci se školkou podařilo uspořádat oblíbené
akce – jarní a vánoční dílničky pro děti, pohybové dopoledne v hale i se aktivně účastnit na
školkových akcích.

Čerpání rozpočtu 2022/2023:
1) Výlety a vstupné 25.314,-
2) Dárky a šerpy pro předškoláky 8.492,-
3) Mikulášská nadílka 2.690,-
4) Den dětí 0,-,-
5) Potřeby na první školní den 0,-
6) Výbava do školy 2.236,-
7) Ostatní výdajové doklady 56,- Kč
K položce č. 6) Výbava do školy – budoucí prvňáčci, kteří nastupují do Základní školy
v Počátkách dostanou první školní den na lavici mimo jiné i ubrusy do výtvarné
výchovy a kelímek na štětce. Prvňáčci, kteří šli do jiných základních škol dostali
výbavu při loučení se školkou.

 

Návrh rozpočtu na školní rok 2023/2024:
1. Výlety – vstupy, doprava 30.000,-
2. Dárky a šerpy pro předškoláky 8.000,-
3. Mikulášská nadílka 4.000,-
4. Den dětí 3.000,-
5. Potřeby na první školní den 1.000,-
6. Výbava do školy 2.500,-
7. Ostatní výdajové položky (poštovné, poplatky, nezařazené výdaje) 1.000,-
Celkem 49.500,-

Navrhovaný příspěvek na školní rok 2023/2024 je 300,-Kč/dítě. Splatný je v říjnu
2023.

Předpokládané příjmy na školní rok 2023/2024 31.500,- Kč.
Na pokrytí výdajů je počítáno s rezervou vzniklou v předchozích letech a výtěžkem z
akcí 18.000,- Kč.

Předvánoční dílničky v Sokolovně budou letos v sobotu 25. 11. 2023, všichni jste
srdečně zváni.

Na rok 2022 se nám podařilo získat příspěvek od Města Počátky ve výši 11.000,- Kč.
Část bude použita na zaplacení pronájmu sportovní haly na pohybové dopoledne a
větší část bude použita na nákup materiálu na Jarní a Předvánoční dílničky.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SRPDŠ 2022-2023